RSS

Etiket arşivi: Geliştirme

Microsoft Dynamics AX Geliştirme kategorisi

Tesise özgü varsayılan ambarın bulunması

Stok kartları üzerinde “tesise özgü sipariş ayalarında” tanımlı olan ambar bilgisini bulmaya yarayan bir kodtur.

// Changed on 19 Oca 2011 at 14:25:31 by mesut
//Ambar bazında takip edilen fakat satış sipariş satırında ambar kısmı boş olan
//Satırlar için tesise özgü varsayılan satış ambarının getirilmesi
static void findSalesLineInventLocationDim(Args _args)
{

 Inventdim           dim,newDim;
 Salesline           salesline;
 InventTable         inventTable;
 ;
 ttsbegin;
 while select forupdate salesline
 join dim
 where salesline.InventDimId  == dim.inventDimId
 &&    dim.InventLocationId == " "
 {

 inventTable = InventTable::find(salesline.ItemId);
 newDim.data(dim);

 newDim.InventLocationId      =  inventTable.inventItemOrderSetupMap(InventItemOrderSetupType::Sales,
                 InventDim::findOrCreate(newDim).InventDimId).inventLocationId( newDim.InventLocationId,
                                                inventTable,
                                                newDim.InventSiteId);

   info(newDim.InventLocationId);
 }
 ttscommit;

}

NOT: Yazıda belirtilen kodun, değiştirilmeden veya değiştirilerek, development/test/canlı ortamlarında kullanılması sonucu oluşabilecek olumlu/olumsuz durumlarda tüm sorumluluk kodu kullanan kişiye aittir.

Mesut BOZTAŞ

Dynamics AX ERP Danışmanı ve
İstanbul Ticaret Üni. Y.Lisans öğrencisi

İstanbul

http://www.etg-it.com

Reklamlar
 
Yorum yapın

Yazan: 19/01/2011 in 3S, Geliştirme, Genel

 

Etiketler: , ,

Genel Adres defterinde mükerrer kayıtları listelemek

Genel adres defteri ile ilgili yeni bir yazı ile karşınızdayım. Bir önceki yazıda genel adres defteride mükerrer olan kayıtları gösteren bir kod örneği vermiştim. Fakat tekrar eden herbir kaydın hangi kayıtlar ilişkili olduğunu o kodda yakalayamıyorduk. Sadece ABC ltd. şirketi kaydı tekerrür etmişse bana (Adres defter kodu- adı[ABC ltd.]) formatında bir bilgi dönüyordu. Eğer bu bilgiye ek olarak ABC ltd. değerine sahip olan adres defteri kayıtları hangisidir sorunun cevabını arıyorsanız aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz. Böylece mükerrer olan tüm kayıtları bir çırpıda elde edip daha sonra istediğim işlemi (silme, güncelleme, birleştirme) kolayca yapabilirim…

// Changed on 01 Ara 2010 at 12:11:36 by mesut
static void findDuplicateDirPartyRecordsByName(Args _args)
{
  DirpartyTable  party;

  name      firstName,lastName;
  dirPartyId   firstPartyId, lastPartyId;
  int       i= 1;
  container    c;
  ;

  while select party
        order by name
  {
    firstName  = party.Name;
    firstPartyId = party.PartyId;

    if(!lastName)
      {
       lastName  = party.Name;
       lastPartyId = party.PartyId;
      }
    else
    if(firstName == lastName)
    {
      //To prevent adding first record every cycle
      // If second record, goes else....
      if(i == 1)
        {
          c  = conins(c,i,firstPartyId);
          c  = conins(c,i+1,firstName);
          c  = conins(c,i+2,lastPartyId);
          c  = conins(c,i+3,lastName);
          i  = 5;
        }
      else
        {
          c  = conins(c,i,firstPartyId);
          c  = conins(c,i+1,firstName);
          i  = i + 2;
        }

      lastName   = party.Name;
      lastPartyId  = party.PartyId;

    }
    //Records changed.Add to info anymore
    else
    {
      //Add a blank record in container
      c = conins(c,conlen(c)+1,"");

      i = conlen(c);

      //Only add duplicate records to info
      if(conlen(c) > 1)
       {
         info(any2str(conpeek(c,1 < i ? 1 : i))  + " " + any2str(conpeek(c,3 < i ? 3 : i)) + " " + any2str(conpeek(c,5 < i ? 5 : i )) +
        " " + any2str(conpeek(c,7 < i ? 7 : i )) + " " + any2str(conpeek(c,9 < i ? 9 : i)) + " " + any2str(conpeek(c,11 < i ? 11 : i)) +
        " " + any2str(conpeek(c,13 < i ? 13 : i)) + " " + any2str(conpeek(c,15 < i ? 15 :i)) + " " + any2str(conpeek(c,2)) );
       }
       //clear container
       c = condel(c,1,conlen(c));

      lastName  = party.Name;
      lastPartyId = party.PartyId;
      i = 1;
    }

  }

}

Bu durum nasıl oluyor peki?
1- Genel adres defteri bir çok tablo ile ortak kullanımda olduğu için kullanıcıların farkında olmadan aynı isimle kayıt girmeleri ya da mevcut kaydı kabul etmeyip aynı isimde tekrar kayıt açmaları sonucu oluşabilmektedir.
2- Özellikle ilk veri aktarımı sırasından farklı şirketlere aynı Müşteri, satıcı, iş ilişkisi kodları atılırken her şirkette farklı adres defter koduna sahip oluyorlar. Bu şirketlerde Sanal şirket bünyesinde ise kaydın her güncellenmesinde sistem güncelleme hatası vermektedir.

NOT: Yazıda belirtilen kodun, değiştirilmeden veya değiştirilerek, development/test/canlı ortamlarında kullanılması sonucu oluşabilecek olumlu/olumsuz durumlarda tüm sorumluluk kodu kullanan kişiye aittir.

Mesut BOZTAŞ
Dynamics AX ERP Danışmanı ve
İstanbul Ticaret Üni. Y.Lisans öğrencisi

İstanbul

http://www.etg-it.com

 
 

Etiketler: , , , , , ,

Genel adres defterinde tekrarları toplu olarak kontrol etmek…

Genel adres defteri Dynamics 2009  ile hayatımıza giren bir kavram. Eskiden bir tek ortak tabloda tutulan adres bilgileri için şuan birbirleriyle onca garip ilişkiye sahip birçok tablonun birleşimiyle oluşmuş olan yapının adıdır. Bir şirketteki iş ilişkiniz hem müşteriniz hem satıcınız ise aynı Adres defter kodu ile sistem tutulmaktadır. Benzer yapı, çalışan , başvuran ve ilgili kişiler içinde geçerlidir. Genel adres defteri tabloları sanal şirket kurulumuna eklenirse şirketlerarası müşteriler, iş ilişkileri, müşteri adayları, satıcılar, ilgi kişiler ve çalışanlarda şirketler arasında ortak kullanılır. Bugün bu durumdan dolayı farklı şirketlerde tekerrür eden kayıtlarla karşılaştım. Bunların normal tespiti sistemde tek tek yapılmaktadır.

Genel Adres defteri = \\Temel modülü –> Ortak formlar –> Genel Adres Defteri

Genel Adres defteri

Açılan ekrandan hangi parametrelere göre tekrarları kontrol edeceğimizi belirtip Tamam butonu basarız ve sistem tekrar kontrolü yapar ve sonucu bir bilgi ekranıyla bize bilgilendirir.

Tekrar

Fakat birden çok kaydın tekrar edip etmediğini kontrol etmek için bu yöntem biraz zaman alıcıdır. Bugün bunu toplu yapabilmek için aşağıdaki kodu yazdım. Kodu geliştirerek tekrar eden kayıtlardan biri sildirilebilir fakat bunun için çok özellikle de Adres defteri tabloları sanal şirket kurulumunda kullanılmışsa çok dikkatli ve birçok durum düşünülerek kod yazılmalıdır. Benim vaktim kısıtlıydı, uğraşmadım 🙂

// Changed on 09 Kas 2010 at 11:59:55 by mesut
static void controlDirPartyDuplicates(Args _args)
{
   DirPartyCheckDuplicate   partyCheckDuplicate = new DirPartyCheckDuplicate();
   DirPartyTable        partyTable;
   DirSystemPrivacyGroupType  privacyGroupType;
   ;
   while select partyTable order by name asc
   {

     privacyGroupType = DirSystemPrivacyGroupType::Public;
     partyTable = DirPartyTable::find(partyTable.PartyId);

     partyCheckDuplicate.parmPartyId(partyTable.PartyId);
     partyCheckDuplicate.parmPrivacyGroupType(privacyGroupType);
     //Adı ve türüne göre tekrarları aramak istiyorum..Bunlar
     //Harici telefon, şehir ve posta koduna göre de yapılabilir.
     partyCheckDuplicate.parmNameVal(true);
     partyCheckDuplicate.parmTypeVal(true);

     partyCheckDuplicate.run();
   }

NOT: Yazıda belirtilen kodun, değiştirilmeden veya değiştirilerek,  development/test/canlı ortamlarında kullanılması sonucu oluşabilecek olumlu/olumsuz durumlarda tüm sorumluluk kodu kullanan kişiye aittir.Mesut BOZTAŞ

Dynamics AX ERP Danışmanı ve
İstanbul Ticaret Üni. Y.Lisans öğrencisi

İstanbul

http://www.etg-it.com

 
Yorum yapın

Yazan: 09/11/2010 in Geliştirme, Genel

 

Etiketler: , , ,

İş akışı koşul ve bilgilendirme ekranlarında hesaplanan alanların kullanılabilmesi

Microsoft Dynamics AX 2009 iş akışlarında gerçek alanlar haricinde bir metodla hesaplanmış alanları da kriter olarak iş akışlarına verebilir veya bilgilendirme notlarında kullanabiliriz.
Bunun için:

 1. İlgili iş akışının Document classını açınız.
 2. Parm uzantılı yeni bir metod oluşturun.
 3. Metoda TableId, RecId ve DataAreaId değerlerini parametre olarak veriniz.
 4. Geri döndüreceğiniz EDT(Extended Data Type) değerini tanımlanıyız.
// Changed on 06 Kas 2010 at 10:40:36 by mesut
//GN 267 Siparişe bağlı satırların toplamını iş akışına gönderir...
public SalesAmountApproval parmApprovalAmount(CompanyId _companyId,
                         tableId  _tableId,
                         RecId   _recId)
{
  SalesTable   salesTable;
  ;

  this.checkContext(_tableId, _recId);
  salesTable = Salestable::findRecId(_recId);
  return salesTable.amountLine();
}
// Changed on 06 Kas 2010 at 10:55:33 by mesut

server AmountCur amountLine()
{
  SalesLine    salesLine;
  ;
  select sum(LineAmount) from salesLine
      index hint SalesLineIdx
      where salesLine.SalesId   == this.SalesId
      &&  salesLine.SalesStatus == SalesStatus::Backorder;

  return salesLine.LineAmount;
}

Bu kodda satış sipariş satırlarının toplam tutar değerini iş akışında kullanabilmek üzere hazır etmiş bulunmaktayız.

NOT: Yazıda belirtilen kodun, değiştirilmeden veya değiştirilerek, development/test/canlı ortamlarında kullanılması sonucu oluşabilecek olumlu/olumsuz durumlarda tüm sorumluluk kodu kullanan kişiye aittir.

Mesut BOZTAŞ
Dynamics AX ERP Danışmanı ve
İstanbul Ticaret Üni. Y.Lisans öğrencisi

İstanbul

http://www.etg-it.com

 

Etiketler: , ,

 
%d blogcu bunu beğendi: